За фирмата

"Конрат и Сие", СД

България, Кърджали

Адрес
бул. Беломорски № 72, п.к. 83

Година на регистрация
1990

Уеб сайт
www.conrat-bg.com

Описание
„КОНРАТ и сие” е 100% частна машиностроителна компания, основана през 1990г. Започнала с основна дейност производство и реализация на професионални пневматични и хидравлични ръчни инструменти, през периода на съществуването си навлиза и в сферата на инженеринговата дейност. През периода 1995-97г. е разработена и внедрена уникална безклапанна разпределителна система за пневматични пистолети, която впоследствие дава възможност на фирмата последните да бъдат наложени на пазара като едни от най-добрите. Поле на реализация на продукцията са почти всички браншове от стопанската дейност на страната – строителство, енергетика, миннодобивна промишленост, машиностроене, пътно строителство, кораборемонтна и корабостроителна дейност, транспорт и др.

От 2000 г. фирмата започва активно работа по обособяване на производство на детайли за общото машиностроене и специално на детайли за хидравлични цилиндри. Внедрената през 2002 г. Система за управление на качеството ISO 9001-2000 позволи „КОНРАТ и сие” да стане и да се утвърди като един от основните доставчици на такива елементи за френската фирма „ПНЕВМАТИКА-СЕРТА”АД.

Във връзка и в резултат от влизането на България в Европейския съюз, фирма „КОНРАТ и сие” има стратегическа насоченост към бързо разрастване на това производство както чрез увеличаване на собствените активи, така и чрез външно финансиране и коопериране.