За фирмата

Описание
"Родина-Агро" ЕООД е създадена през 2004г. като дъщерна фирма на "Родина-Холдинг" АД, гр. Попово, България. Предмет на дейност е органично земеделие и преработка (замразяване) на органични и конвенционални плодове и зеленчуци. Над 30ha са органичните насаждения на “Родина-Агро” с ягоди, малини, къпини и сливи. През 2006г. е изградено предприятието за преработка (замразяване) собственост на “Родина-Агро” ЕООД. В региона на гр. Попово (до 10 км.) има земеделски производители с над 40ha с малини, както и други насаждения с плодове и зеленчуци.