За фирмата

"Нетратекс", ЕООД

България, София

Адрес
ул. Кукуш 1

Година на регистрация
1994

Уеб сайт
www.netratex.hit.bg/

Описание
„Нетратекс” ЕООД е създадена през 1994г. от ръководителя на текстилното направление в научно-производственото предприятие „Екомед” д-р инж. Иван Георгиев. Основната дейност на фирмата е насочена в областта на техническите текстилни материи и изделия с приложение като: филтърни платна; филтърни елементи за пречистване на газови и течни среди - филтърни ръкави, филтърни джобове, филтърни торби, филтърни чорапи и други с различна форма; текстилни въздуховоди - в това число с и без перфорация, формоустойчиви, пожароустойчиви, запазващи формата си след спиране на въздухоподаването,цветни и други; геотекстили; мембрани; пруферни платна и ръкави; платна за зареждачи, ленти за тестооформители и ламинатори за хлебопроизводството, усилени меки връзки за планзихтери и филтри за мелниците и други технически продукти.