За фирмата

"Абагар", АД

България, Велико Търново

Адрес
ул. "Никола Габровски" 98

Уеб сайт
www.abagar.net/

Описание
„Абагар“ АД – Велико Търново, е съвременен издателско-полиграфически комплекс с универсални възможности за производство на печатна продукция и добре развита издателска дейност.

„Абагар“ е наследник на създадената през 1951 г. печатница „Димитър Найденов“ и има вече 57-годишна история, която преминава през няколко преходни периода. Фирмата е съхранила традициите в полиграфията от миналото и новаторството през последните години.

Днес тя е оборудвана с модерна техника, която ни позволява да изработваме почти всичко в тази област. Основната производствена дейност е съсредоточена в изработването на книги – мека и твърда подвързия, списания, календари и календар-бележници, тетрадки и акциденция, каталози и рекламни материали, етикети и горещо ламиниране.

Отличителната черта на фирмата в условията на пазарна икономика е нейната конкурентоспособност. Продукцията на „Абагар“ АД се отличава с високо качество на полиграфическите услуги, а поетите задължения към клиентите за срок на изпълнението на поръчките са основни критерии в работата ни.

Книги, печатани в „Абагар“, могат да се видят в Чехия, Румъния, Македония, САЩ и Германия.

Девизът на фирмата е „Стремеж към съвършенство“ и той не е подбран случайно. В ежедневната си работа ние се стремим да го докажем чрез производството. За нас клиентът е деловият партньор, към когото проявяваме уважение, доверие и етичност. Гаранция за спазването на нашия девиз са: високият професионализъм на хората, доброто качество на полиграфическите изработки и срочното изпълнение на договорните отношения.