За фирмата

Описание
1997 – дюфа Румъния дебютира на пазара за лаково – бояджийски материали и мазилки в партньорство с Меферт АГ. Скоро след своята поява, новата компания става един от водещите производители на румънският пазар.

2005 – инвестиционият фонд Advent International придобива компанията дюфа Румыния и започва процес за промяна на личноста на дюфа Румъния в Деутек чрез името дюфа-Деутек.

2008 – от 1-Октомври, компанията е с името ДЕУТЕК, названиние което е произлиза от "deutsche" ( немска) и "technologie" (технология). Немските стандарти от които се ръководим и високото качество на основа на напреднали технологии ни дават качество което съпровожда в продължение на 10 години нашето производство и ще ни съпровождат в бъдещето. В това време, едина от представителните ни марки ОСКАР, дебютира на пазара и бързо става известена сред строителите и специалистите в Румъния.

2008 – компанията укрепва своите позиции и в качеството си на ключов играч на пазара на строителни материали придобива компанията Bengoss Comimpex SRL, която произвежда и продава сухи строителни смеси под марката Bauleiter и компанията SCAN Ltd, производител на строителни разтвори и лепила Zivvo.