За фирмата

"Комосс", ООД

България, София

Адрес
ул.”Богдановец” №4 ап. 1

Година на регистрация
2001

Уеб сайт
komoss-bg.com/

Описание
Овощният разсадник в гр. Дупница е един от най-старите в страната, създаден е през 1954 год.
Това е най-големия разсадник в Югозападна България, подготвил е през годините
много специалисти, създадена е маточна база, там са произведени повечето фиданки
от съществуващите черешови и ябълкови масиви на бившите ТКЗС-та в областта. Ежегодната
продукция е достигала до 800 хиляди броя фиданки, които се реализирали не само в страната,
но и в чужбина. С посадъчен материал от овощния разсадник в Дупница са създадени
овощни градини в Ирак, Мароко, Либия, Молдова, изнасяни са овощни дръвчета и за Франция,
Германия и други страни. През 2001год. държавната фирма „Комосс” се приватизира и овощния разсадник става частен. През последните години се опитахме да възродим традициите на овощарството в региона, създадохме нови маточни насаждения, внедрихме нови сортове. В тясно сътрудничество със специалистите от регионалните служби по растителна защита и апробация и семеконтрол произвеждаме висококачествен посадъчен материал от всички застъпени в страната видове. Ежегодно се стремим да обогатяваме видовия и сортов състав, внасяме посадъчен материал от Турция, Гърция, Сърбия. През последните години с овощен посадъчен материал от нашия разсадник бяха създадени стотици декари овощни градини в цялата страна – Силистра, Ивайловград, Пазарджик, Кнежа , Кюстендил и други региони. Наши клиенти са кандидатствали успешно по програма „Сапард” , по програмите на ДФ „Земеделие” и ПРСР. Фирма „Комосс”ООД засади собствена орехова градина с площ от 70 дка и смесено насаждение с площ от 20 дка. От 2007 год. Разсадника се ръководи от специалист агроном г-жа Витанова.