За фирмата

"Верила Лубрикантс", АД

България, Равно Поле

Адрес
Индустриален център Верила

Уеб сайт
verila-bg.com

Описание
"Верила Лубрикантс" АД е наследник на богатите традиции на създадената през 1945г. химическа фабрика "Верила". През периода 1968-1990г. е направена цялостна реконструкция и модернизация като в действие са пуснати редица нови мощности, които оформят съвремения облик на фирмата. Днес "Верила Лубрикантс" е частно акционерно дружество, което произвежда:

• богата гама от трансмисионни, редукторни, моторни, хидравлични, турбинни, компресорни, индустриални, биоразградими и други смазочни масла;
• качествени консистентни смазки и смазочно-охлаждащи течности;
• популярни марки антифриз, спирачна и антиобледенителна течност, автокозметика и др.;

Дейността на "Верила Лубрикантс" е изключително многообразна. Тя обхваща диапазона от производствена до научно-изследователска, проекто-конструкторска и инженерингова дейност в областта на консистентните смазки, смазочно-охлаждащите течности, техническите масла и редица други спомагателни средства за индустрията. Дружеството разполага със съвременни лаборатории, утвърдени висококвалифицирани специалисти и научни работници, които правят производството гъвкаво по отношение изменящите се нужди на клиентите и изискванията на пазара. Внедрена е системата за Качество ISO - 9001: 2000.