За фирмата

Описание
Производство и търговия с дроб и месо от патици и гъски.