За фирмата

"Самел 90", АД

България, Самоков

Адрес
ул. “Преспа” No.18

Година на регистрация
1964

Брой служители
200 - 499

Уеб сайт
new.samel90.com/

Описание
"Самел 90" е основана през 1964 г. с цел задоволяване на потребностите на Българската армия от електронно свързочно оборудване. След 1990 г. традиционната гама от изделия със специално предназначение се допълва с граждански изделия в областта на телекомуникационната техника, специализирана електроника за осветителната индустрия, резервни части за автомобили и др. Въпреки това “Самел 90” продължава да развива и разширява гамата си от продукти със специално предназначение и остава един от основните доставчици и интегратори на телекомуникационно и друго електронно оборудване за Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи на Република България. Продуктите на “Самел 90” намират добър прием във Великобритания, Германия, Белгия, Франция, САЩ, Китай, както и в редица страни от Средния Изток и Африка. Това превръща “Самел 90” в конкурентна, експортно ориентирана фирма, като дялът на износа в годишния оборот на фирмата достига до 70%.

Във фирмата работят около 400 работници и специалисти, като над 20% от тях са с висше образование. Дейността на фирмата е на базата на напълно затворен цикъл на разработка и производство, основаващ се на наличието на:
• развойна дейност със собствени сили и в сътрудничество с други фирми и научни институти;
• автоматизиран и конвенционален монтаж на печатни платки и асемблиране;
• възможност за интегриране на оборудване върху различни типове колесни и верижни превозни средства, както и върху стационарни платформи;
• конструиране и изработка на инструментална екипировка за всички видове обработки, прилагани във фирмата;
• метало-пресова и механична обработка на метали;
• леене под налягане на алуминиеви и цинкови сплави;
• пресоване и шприцване на бакелит, пластмаси и гуми;
• галванотехнически и лакобояджийски покрития;
• проектиране и изработка на феритни и пиезокерамични детайли;