За фирмата

Описание
Производство на пластмасови опаковки, изделия, пластмасови бутилки, капачки и флакони;

Проектиране, 3D модел на изделията по предпочитан дизайн, изработка на матрици. Проектиране и изработка на матрици за изделия, получени чрез леене под налягане и екструдиране;

Проектиране и разработване на машини за преработка на пластмаса и производство на пластмасови изделия;