За фирмата

"Булпапер", ООД

България, София

Адрес
Гара Искър - Индустриална зона, ул. 5010

Уеб сайт
www.bulpaper.com/

Описание
“Булпапер” ООД е българска частна фирма, създадена през 1994г. заела достойно място в пазарните ниши на хартиения отрасъл в България - производство на хартиени пликове и торби и хартиени санитарно-хигиенни изделия.
Търговската марка е “ДИВНА”, а девизът “ДИВНА” – необходимите неща...
- Това са необходимите неща за Вашето ежедневие, за Вашия бит, за Вашето производство.
По първото направление произвеждаме следните номенклатури:
еднопластови и двупластови пликове с и без фалта с четирицветен печат до 2 кг
еднопластови и двупластови пликове с и без фалта от 1 до 10 кг
хартиени торби от 10 до 50 кг за дървени въглища, строителни материали, брашно и т.н.

Второто направление от нашето производство са изделия от санитарно-хигиенни хартии:
тоалетна хартия /над 10 вида/ - тоалетни ролки еднопластови, двупластови и трипластови, целулозни , рециклирани, луксозни и ароматизирани;
салфетки в два основни размера /25 х 25 и 33 х 33см/ и в много разновидности - твърди и меки, целулозни, с и без печат, със собствен фирмен знак и т. н.;
носни кърпички и кърпи за ръце