За фирмата

Описание
Мисията на Водица Ботълинг ООД е :
Да доставя чиста вода от естествен извор с ниско минерално съдържание, допринасяйки за здравословен начин на живот.

Основен инвеститор във Водица Ботълинг ООД е Екодринкс Интернешънъл ООД. Бутилиращият завод в с. Водица е открит през октомври 2004г. Основнен предмет на дейност на компанията е разработване и добиване на минерална вода от сондаж Р2 в с. Водица., община Попово, област Търговище.