За фирмата

"Специални полимери", ООД

България, София

Адрес
бул. Кл. Охридски, № 4а

Уеб сайт
www.kanokonlit.com

Описание
"Специални полимери" ООД развива и произвежда актуални за пазара адхезиви на основата на цианакрилатни естери, анаеробни адхезиви на акрилатна и метакрилатна основа, полиуретанови адхезиви, едно- и двукомпонентни нормално и бързо втвърдяващи адхезиви, диспрсионни адхезиви и други продукти от подобен тип на основата на използване на дискретни свойства на полимеризиращи системи.

Нашата основна търговска марка е КАНОКОНЛИТ®, която се ползва с много голяма популярност във всички краища на Република България. Марката "КАНОКОНЛИТ®" е гаранция за високо качество и надеждност.

Производството и развитието на нашите продукти, обединени под марката "КАНОКОНЛИТ®" е повeрено в ръцете на малка, но компетентна и сработена от дълги години група от изследователи и майстори на индустриалния синтез, подсилени от специалисти в дизайна и производството на опаковки.