За фирмата

"Полимери", АД

България, Девня

Адрес
Промишлена зона

Година на регистрация
1962

Уеб сайт
www.polimeri.org

Описание
През 1962 г. в долината на химията край Девня е пуснат първият завод за хлор и поливинилхлорид, сложил началото на "Полимери". Неговите инсталации произвеждат течен хлор, сода каустик, солна киселина, хлорна вар, карбид, винилхлорид и емулсионен поливинилхлорид.

През 1979 г. е въведен в действие нов, втори завод за хлор и поливинилхлорид. През 1983 г. е пусната модерна инсталация за очистка на диафрагмен каустик по лиценз на PPG - САЩ и проект на фирма "КЕСТНЕР" - Франция, на място на старата живачна електролиза, която бе спряна по екологични причини.

През 1988 г. е построена и пусната в експлоатация, за рекордно кратки срокове в световната практика, инсталация за дихлоретан. Тя е проектирана от "Тойо Инженеринг" - Япония по лиценз на "Митсъи Туацо" - Япония с капацитет 120 000 т/год. и е с безотпадни технологии. За износ са предназначени 99% от продукцията.

През 1991г. е въведена в експлоатация новата хлоралкална електролиза по лиценз на HUCKER и проект на UHDE - Германия, с капацитет 140 000 т/год. натриева основа и 124 000 т/год. хлор.

Сега капацитетът на "Полимери" АД за дихлоретан е - 120 000 МТ/год., за содата каустик - 120 000 ДМТ/год., за солната киселина - 60 000 МТ/год., за пластизолите - 5 000 МТ/год., за техническата сол - 10 000 МТ/год., за ферихлорида - 3 000 МТ/год.

Дружеството е собственик на 8 патента (за изобретения, за търговска марка и ноу-хау). Търговската ни марка е регистрирана и защитена пред Патентното ведомство.

"Полимери" притежава собствена подстанция, която е част от енргийния пръстен на страната.

Акционери с най-голям дял от капитала на "Полимери" АД са:

1. JURISKANDO CONSULTANTS CORP. със 36,20%

2. ФИК АКБ Форес ХАД със 25,44%

3. Българска холдингова компания АД със 11,22%

4. Други юридически лица със 21%

5. Физически лица със 6,14%

От 2000 г. Полимери е сертифициран по стандарта за качество ISO 9001, a през 2004 година дружеството получи и правото да ползва логото на световната инициатива на предприятията на химическата промишленост "Отговорност и Грижа".