За фирмата

Описание
Фирма БЛАСТ ТИЙМ ЕООД е създадена през 2007г. и регистрира собствена марка с цел коректност и дълготрайни взаимоотношения със своите клиенти.


Основната Ни цел е да предложим на клиентите си иновативни и индивидуални решения.


Екипът на БЛАСТ ТИЙМ е съставен от специалисти с над 20 годишен опит и млади инженерни кадри.


За постигане на високо качество и повишаване на производителността фирмата разполага с професионални машини и инструменти и непрекъснато инвестира в нови.