За фирмата

"АБ Терм", ЕООД

България, Ямбол

Адрес
ул. Руен 34

Уеб сайт
www.abterm.vwnhost.com/

Описание
Фирма АБ-ТЕРМ за момента има на разположение 3500 кв. метра производствена база.
За осигуряване на производствения процес фирмата е оборудвана с високопроизводителна техника и съвременни технологии.