За фирмата

"Арт Нова", ЕООД

България

Година на регистрация
1995

Уеб сайт
www.artnova-bg.com

Описание
Фирмата е основана през 1995 г. като малка работилница за сувенири.
Сега производствената площ се простира на 1500 кв. м.

Произвеждаме битова керамика, сувенири, вази, саксии и градинска керамика.
Използваните от нас суровини и материали отговарят на европейските
изисквания за безопасност.

Производството ни се развива съобразно растящите изисквания и
нови тенденции на пазара.

Приоритет на фирмата е създаване на нови модели и
поддържане на високо качество.