За фирмата

"З.А.Мерджанов", ЕТ

България, Пазарджик

Адрес
ул."Константин Величков"№ 97

Уеб сайт
www.stellapaper.com

Описание
От 04.04.2009 година тоалетната хартия stella®се произвежда по най-новата технология "stil to stil", която прави хартията изключително здрава и нежна.

Но преди да ви разясним новата технология нека ви запознаем с обикновенният метод на производство:
1. Гофриращи зъби с големина 2 - 2,6 мм
2. Горен пласт хартия
3. Долен пласт хартия
4. При обикновенното гофриране двата пласта се гофрират едностранно, при което горният пласт се пресова към долният с 2мм - 2.6 мм, вследствие на което горният пласт(изобразен в червено) се впива в долният при което якоста му отслабва.
5. След като двата пласта са пресовани от страната на долният пласт(изобразен в синьо) се образуват изпъкнали образувания, които са доста твърди.
6. От точка 5 следва, че би трябвало да използваме тоалетната хартия от страната от, която няма твърди образувания. Там обаче пласта е станал толкова слаб, че понякога по време на употреба се прокъсва.

Метод на производство по технологията "stil to stil":
1. Гофриращи зъби с големина 1,2 мм
2. Горен пласт хартия
3. Долен пласт хартия
4. При този метод на производство всеки от пластовете се гофрира по отделно с дълбочина 1,2 мм - двойно по-малко от обикновеното гофриране.
5. При обработването на хартията твърдите изпъкнали части остават между двата пласта,след което се слепват по специална технология и придават допълнителна якост и плътност на тоалетната хартия.
6. Между изпъкналите части на двата пласта остава въздух който играе ролята на допълнителна изолация
7. Тоалетната хартия е мека и нежна от двете си страни, защото твърдите изпъкнали части са между пластовете.
8. За да различите нашата тоалетна хартия от обикновената, ние обработваме всекки от пластовете с различна форма, което пък от своя страна и придава уникален вид и стил.