За фирмата

Описание
Производство на пици и питки. Предприятие ефективно съчетава предимствата на новите технологии с богатия опит и традиции в бранша. Фирма удовлетворява основните потребности на своите клиенти и формира у тях нови вкусове с внедряването на все по-широк асортимент продукти.