За фирмата

Описание
Цех за Домашна юфка и Печени макарони, със собствена призводствена база и транспорт. "Крамас" ООД е производител на домашна юфка, продукт полезен и лесен за консумация. Производствените мощности на фирмата са неограничени и винаги готови за нови пазари. Предлагаме и здравословна серия макарони, подходящи за правилното и полезно хранене. Наша основна цел е достигането вкуса на всеки един потребител, "Крамас"ООД е отворено за вашите запитвания,като и за доставка на различни продукти в различни количества.

Shop for Home Baked noodles and pasta at its disposal production facilities and transportation. "Kramas" Ltd is a manufacturer of home-made noodles, a product useful and easy to eat. The manufacturing facilities of the company are unlimited and always ready for new markets. We also offer a series of healthy pasta, suitable for proper and useful meal. Our main goal is to achieve the taste of each user, "Kramas" Ltd is open to your requests, and delivery of various products in different quantities.