За фирмата

"Сари 2003", ООД

България, София

Адрес
ул. Филип Тотю № 3 А

Описание
Фирмата е производител на хляб и хлебни изделия. Нашия колектив е сплотен и с много опит и рутина в производството на хлебни изделия. Това е гаранция за висок професионализъм, отговорност и резултати по отношение на целия производствен процес и крайния продукт, който предлагаме.