За фирмата

"Арбол - М", ЕООД

България, София

Година на регистрация
1992

Описание
От 1992г. фирма Арбол е производител на хляб и хлебни изделия.

Нашия колектив е сплотен и с много опит и рутина в производството на хлебни изделия. Това е гаранция за висок професионализъм, отговорност и резултати по отношение на целия производствен процес и крайния продукт, който предлагаме.


Нашият производствен цех отговаря на всички съвременни изисквания за качество и контрол.