За фирмата

"Ел Бъргър", ЕООД

България, София

Адрес
Ел Бъргър

Година на регистрация
2003

Уеб сайт
www.elburger.bg

Описание
Ел Бъргър е специализирана фирма за производство на сандвичи и от началото на 2003г. произвеждаме и предлагаме на пазара висококачествени продукти.

Работим със завишени изисквания, какти санитарно-хигиенни, така и спрямо показателите за качество.

Имаме въведена НАССР система от средата на 2006г.

Транспортирането на готовата продукция се извършва изцяло с хладилен транспорт.

Използваните от фирмата модерни машини и обучения персонал гарантират постоянното качество на продукцията, а опаковките – по-дълги срокове на годност на продукцията.