За фирмата

"Интерхема", ООД

България, София

Адрес
бул. "Цариградско шосе" № 72 Пощенска кутия 135

Уеб сайт
www.interhema.com

Описание
ИНТЕРХЕМА РАЗРАБОТВА, ПРОЕКТИРА, ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА

МОДУЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ФИЛТРУВАНЕ,
АДСОРБЦИЯ И ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА
Очистване на вода за производство на безалкохолни напитки, вода и спирт за високоалкохолни напитки, хлебопроизводство, минерална вода
Ултрафилтриране
Обратна осмоза
Фино очистване на вода за клинични лаборатории, оперативни цели и хемодиализа, на вода за производството на микроелектронни прибори и други
Чисти технологии
UV обеззаразяване на вода и течности
Очистване на вода за серуми и други вирусологични препарати
Омекотяване на вода
Инсталации за фино очистване на въздух и газове за нуждите на пневматиката, хранително-вкусовата промишленост, чисти технологии и други
Фармацията и козметичната промишленост
Очистване на водата на плувните басейни
още »
ФИЛТРИ :
С размер : 2", 6", 10", 20", 30", 40"
Степен на филтруване от 0,8 µm. до 50 µm.
Изработени от чист полипропилен /РР/
Отговарят на изискванията за медицината, фармацията и хранително-вкусовата промишленост
Интерхема произвежда широка гама от обемни патронни филтри, слоести и мембранни филтри
Филтри за защита на помпи от сондажни кладенци
Филтри въздушни - джобни и панелни
Филтри за фино очистване на газове
Резервни мембрани за ултрафилтруване и обратна осмоза
още »
ИЗРАБОТВА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА :
Различни видове мрежести филтри за вода и въздух
Корпуси за филтри от 4" до 40"
Касетъчни мембранни филтри
Съдове