Производители

Лабекс Трейд ЕООД

България, Пловдив

Фирмата е специалицирана в производството и продажбата на медицински устройства- електроларингофони, предназначени за пост-ларингектомирани пациенти.

Трипъл ММ, ЕООД

България, Хасково

Производство на транспортни опаковки/кашони кутии/ от велпапе.