Новини

Автономно придвижващи се леки коли и товарни автомобили - следващо поколение мобилност

Групирането на превозни средства е метод за повишаване на капацитета на съществуващата пътна мрежа и намаляване на транспортните разходи. С премахването на необходимостта от човешка реакция при шофиране става възможно намаляването на разстоянието между движещи се коли или камиони чрез използване на електронно и евентуално механично свързване. Тази възможност ще позволи на много на брой автомобили и/или камиони да ускоряват или намаляват/спират едновременно. Превозните средства успяват да останат заедно и да се движат равномерно с помощта на сонар, GPS и Wi-Fi връзка. Това дава възможности на тези превозни средства и товарни автомобили за вземане на почти мигновено решение. “Truck platooning” е иновация с огромен потенциал подсказваща посоката на промяна и развитие за сектор Транспорт и Логистиката.

Чрез безжичната свързаност на транспортните средства може да се подобри значително безопасността при движение, благодарение на нулевото време за реакция и спирането на транспортните средства веднага.

Безжичната свързаност на транспортните средства (Platooning) е също така и технология водеща до намалялване на разходите, тъй като транспортните средства се движат близко едно до друго и поддържат постоянна скорост. Това от своя страна води до намаляване на вредните емисии във въздуха, както и до намаляване на разхода на гориво. Безжичната свързаност на транспортните средства улеснява трафика, което от своя страна води до намаляване на задръстванията по пътищата. В същото време влиянието на безжичната свързаност на транспортните средства (platooning) достига далеч отвъд транспортния сектор. Автоматизирано управление и интелигентна мобилност също предлагат реалистични шансове за оптимизиране на пазара на труда, логистиката и промишлеността.

Голям брой мениджъри и инженери са участвали в разработването и внедряването на това решение за намаляване на риска от човешка грешка. Една от основните причини довела до инвестирането на толкова ресурси е доклад, според който почти 90 % от пътните инциденти са причинени от човешка грешка.

Към днешна дата технологията вече е толкова напреднала, че през 2016 г. Ще се проведе експеримент наречен "European Truck Platooning Challenge 2016". По време на провеждането му, различни марки на автоматизирани товарни автомобили ще се движат в колони (platooning) по обществени пътища от различни европейски градове до Холандия. Конвоят на самостоятелно движещите се товарни автомобили ще бъде воден от камион с шофьор. Всички останали камиони следващи водача ще придвижват напълно автономно. Те дори самостоятелно ще заобикалят обекти. Разстоянията, които камионите трябва да изминат са различни, като един от най-дългите маршрути е приблизително 2000км и преминава през Швеция, Дания и Германия.

Този пример за бързото развитие технологиите показва, че правителствата трябва да следват темповете на технологичния напредък в ключови сектори за техните страни, за да бъдат в състояние да ги прилагат. В противен случай хората няма да могат да се възползват максимално от новите технологии. Това от своя страна ще доведе до забавяне на развитието на нови технологии и пропуснати ползи за обществото и бизнеса. Използвайки настоящия пример можем да обощим, че добре развитите страни трябва да разработят и да приложат само законови промени за да могат да позволят прилагането на системата за автономно придвижване на транспортни средства. От друга страна по-слабо развитите страни, освен законови промени ще трябва да развият своевременно своята инфраструктура, за да се даде възможност за самостоятелно движещи се автомобили и камиони да се движат по пътищата им.