Новини

Четири европейски компании в класацията на Форчън за топ 10 на най-големите фирми в света.

За първи път Форчън излезе със списък на най-големите работодатели в света на базата на доклади от миналата година. В него са включени данни от общественодостъпна информация, годишни отчети и финансови отчети публикувани в края на годината от “FactSet Research Systems” - мултинационална компания предлагаща софтуер, който се използва от инвестиционни специалисти, за следене и анализиране на финансови данни. Той също така се базира на данни за брой служители работещи на пълен работен ден и служители работещи на непълно работно време. Служител работещ на непълно работно време се брои като 0.5 единици от еквивалента на служител работещ на пълна заетост.

В топ 10 на най-големите работодатели в света са основно компании от САЩ, Китай и Тайван. Сред тях има и няколко, които са базирани в Европа, като две от компаниите са от Великобритания, една е от Дания и и една от Германия. Те функционират в отрасли, които са силно консумиращи работна ръка и от такава гледна точка се нуждаят от много по-голям брой служители спрямо други огромни по оборот компании от други сектори. Такива отрасли са банков, търговски, енергиен и бизнес услуги.

Отделно от информацията, която се базира на броя на служителите в компанията, Форчън е включил в измерванията си и ефективността на служителите, която се базира на средната стойност на оборот спрямо брой служители, спрямо данните за оборотите на съответните компании за 2013 година. Сред десете най-големи компании в света има 6, които генерират оборот над 100 милиарда долара годишно.

Великобритания е представена в списъка с компаниите G4S и Компас груп с общо 1 125 000 служители.

G4S е водеща компания по доставка на охранителни дейности и най-голямата публична фирма работодател в Европа с 618 000 служители и присъствие в 125 държави в света. Ето и някои допълнителни данни за фирмата - пазарната стойност на фирмата е 6.3 милиарда долара, с продажби на година в размер на 11.6 милиарда долара и средна стойност на оборот спрямо брой служители в размер на 18 800 долара на човек.

Другата компания представяща Обединеното кралство в списъка на Форчън е Компас Груп с 506 700 души персонал, която е постигнала 30 % ръст на служителите си спрямо 2011 година. Това е най-голямата фирма предоставяща услуги свързани с храна в света. Тя оперира в 50 държави, като най-голямо присъствие фирмата има в Северна Америка, където работят 40 % от служителите й.

Друга фирма гигант, която е от Европа и е представена в списъка за топ 10 на най-големите компании в света е от Германия. Фолксваген има 572 800 служители по света, разпределени в заводи в 19 държави в Европа и още 8 други държави в Азия, Северна и Южна Америка и Африка. Фолксваген държат лидерството за най-голям брой служители пред някои от преките си конкуренти. Цифрите показват, че те не са една от най-ефективните компании сред най-големите. Средна стойност на оборот спрямо брой служители на човек нарежда компанията след Тойота и Дженерал Мотърс. Компанията е реализирала продажби в размер на 261.5 милиарда долара и е оценена на 101.3 милиарда долара.

Последният европейски представител в списъка е ISS A/S от Дания. Тя има 464 183 слуители и предлага голям набор от услуги свързани с кетъринг, управление на площи, почистване. Компанията е обявена като публична през 2014 година и за последните 20 години това е компанията в Дания, която е стартирала с най-висока пазарна цена при публикуването си на борсата. Фирмата има реализиран оборот в размер на 14 милиарда долара и средна стойност на оборот спрямо брой служители в размер на 30 100 долара на човек, като пазарната й стойност в размер на 5.1 милиарда долара.