Организации

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

България, София

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ е доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша.

Конфиндустрия България

България, София

КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ е създадена през април 2000 година с цел да благоприятства икономическото сътрудничество между Италия и България.

Българска асоциация за изолации в строителството

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС) е юридическо лице, съгласно законите на Република България. Тя е учредена на 15.04.2003 ...

Бенефит България Консулт ЕООД

България, София

Партнираме за бизнес развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

България, София

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава и ...

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

България, София

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на ...

Асоциация на производителите на рибни продукти

България, София

АПРП – БГ ФИШ е юридическо лице, учредено през 2002 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членовете на ...