За организацията

"Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)"

България, София

Адрес
СТЦ Интерпред Международен център на модата, ет. 3, офис 335

Уеб сайт
www.bgtextiles.org

Описание
Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.
Чрез своята дейност БАПИОТ допринася за развитието и утвърждаването на сектора облекло и текстил като:
проучва и защитава интересите на членовете си и на бранша като цяло - на национално и Европейско ниво /като член на ЕУРАТЕКС/
създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си, както и с останалите фирми от сектора
съдейства за повишаване конкурентноспособността на фирмите, като организира семинари, обучения, предоставя консултации и информация за финансиране по проекти.
информира членовете си за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил и им предоставя актуална браншова, икономическа, правна и друга информация
промотира българската шивашка и текстилна индустрия в чужбина и съдейства на членовете си за установяване на делови контакти с чужди фирми.
БАПИОТ е член на организацията-шапка на европейската текстилна индустрия EURATEX, чрез която текстилът и облеклото в страната ни са представлявани на европейско ниво, като член на ...
Още

Цели и задачи

Основни цели на сдружението са:
Да подпомага членовете си в развитието на дейностите по производството на облекло и текстил в България и реализацията им в България и чужбина.
Да проучва, опазва и защитава икономическите, професионални и правни интереси на своите членове.
Да развива колегиалност и сътрудничество между членовете си, както и с други износители на облекло и текстил в България и по света.
Да допринася за създаване на нормална пазарна среда за развитие производството и търговията с облекло и текстил.
Да подпомага дейността на членовете на сдружението с необходимата информация за пазарите и вътрешната и международната търговия на облекло и текстил.
Да подпомага ефективното национално и международно сътрудничество на своите членове.
Още

История

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е национално доброволно сдружение на фирми от областта на текстила и облеклото, което защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. Организацията е учредена през 1999 г. първоначално като Асоциация на износителите на облекло и текстил (АНИОТ).
БАПИОТ допринася за развитието и утвърждаването на сектора чрез своята дейност в следните области:
Представителство на интересите на бранша
През 2010 - 2011г. БАПИОТ възрази срещу условията за участие и критериите за оценка на фирмите от сектор Облекло и Текстил в процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Мнението на бранша бе изразено посредством внесено становище, вх. No.92-00-1733/22.12.2010 г., с което се настоява да бъдат преразгледани условията за участие и критериите за оценка на сектора. Възражение и предложение за преразглеждане на условията за участие на малки и средни фирми от сектора в ОП Конкурентноспособност внесохме и през м. юли 2010 г. с вх. No. 47-02-11-34/28.07.2010.
Проведена бе среща с г-жа Грета Добрева, Директор на Дирекция „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА ...
Още