About firm

"Артемис", ООД

България, Шумен

Address
ул. Индустриална 45

Registration date
2005

Website
www.artemis.bg

Description
"АРТЕМИС" е фамилна българо-гръцка компания, създадена през 2005 г.

"АРТЕМИС" е създадена от хора с дългогодишен опит в маркетинга
и производството на метални алуминиеви капачки.

"АРТЕМИС" е млада и амбициозна компания с ясна визия, постигаща изключителни резултати
през годините от създаването си до днес.

"АРТЕМИС" е специализирана в маркетинга и производство на алуминиеви винтови капачки за:
високоалкохолни напитки
вина
олио, зехтин, вода и оцет
"АРТЕМИС" гарантира качеството и сервиза на произвежданите продукти:
чрез стриктно спазване процедурите и изискванията на ISO 9001:2000
чрез постоянно усъвършенстване на системите и процедурите в ежедневната ни работа
чрез обучение с цел подобряване изпълнението на дейностите
"АРТЕМИС" реализира отличен сервиз на своите продукти:
чрез информационната система, автоматизираща процесите в компанията
чрез подпомагане при избора на най-подходящ тип капачки
чрез подпомагане при оформянето на дизайна
чрез техническа помощ при избор и настройка на оборудването
"АРТЕМИС" има млад, професионален и амбициозен екип с високи цели по сервизирането на своите ОБИЧАНИ клиенти.