About firm

"Бетамарк", ЕООД

България, Варна

Address
ЗПЗ, Завод "Метал", ет.4

Website
betamark-bg.com

Central office

Address
Bulgaria, Varna

Phone
+359 885 300 040 (Phone)
+359 52 73 05 23 (Fax)

 

Description

БЕТАМАРК - БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

Системите Бетамарк представляват качествени решения за контрол на достъпа със стилен дизайн и отлична функционалност. Почти всички изделия са с вградени микроконтролери. Системите могат да се използват в жилищни и обществени сгради, общежития, хотели, болници, домове за стари хора и затворени жилищни комплекси.

С продуктите на Бетамарк могат да се правят различни системи с произволна сложност, покриващи най-съвременните изисквания за широк кръг от приложения.

Начинът на окабеляване, схемите за свързване, изводните клеми и начинът на програмиране са сходни при всички видове системи (домофонни, болнични, хотелски, портиерски). Използват се само 3 проводника при сигналните системи, само 4 проводника при аудио системите и само 5 проводника при видео системите, като навсякъде са свързани в паралел. Схемите са ясни и лесно изпълними.

При проектирането на системите Бетамарк са съобразени рационалното използване на материалите и консумацията на енергия.