About firm

"МарКон", ЕООД

България, Варна

Address
ул.Козлодуй 64 ет.3 офис 7

Registration date
1995

Website
www.marcon-bg.com

Description
МарКон ЕООД е фирма със 100% частна собственост, създадена през 1995 год. със седалище в гр.Варна.

Първоначално, фирмата произвежда беззаваръчни бутилки за пивоварната индустрия и медицината, развива направление ''Електросистеми'' за автоматизация и производство на ел.табла, а от 1999 год. фирмата активно изгражда медицински газови системи.

За да гарантираме качество и най-висок професионален стандарт на клиентите си, сертифицирахме системата си за управление по ISO 9001:2008Фирмата е инженерингова компания и е фокусирала дейността си в изграждане на комплексни високотехнологични решения, включващи Медицински Газови Системи и системи за връзка “пациент - мед. сестра” (NCS)
МарКон е директен вносител на апаратура за областите Реанимация, Анестезия и Интензивно лечение, Операционни зали, Спешна медицина, Пулмология, Фтизиатрия, Домашна кислородна терапия.