About firm

"Петромел 1", ООД

България, Комощица

Address
с. Комощица, обл. Монтана

Website
www.petromel.com/

Description
Петромел 1 ООД е единствената мелница в страната с изцяло компютризирано производство на брашна. Тя е изградена на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, област Монтана, по проект на най-големия световен производител за мелнично оборудване - швейцарската фирма BUHLER. Зад марката BUHLER стоят 163 години история, производство в три континента и оборудвани 32 000 мелници в цял свят. Монтажът на машините е извършен от специалисти от фирма BUHLER и официалния и представител за България - Мелсикон ООД.