About firm

"Бамекс", АД

България, Карлово

Address
ул."Генерал Заимов" 32

Website
www.bamex.bg/

Description
Създадено през 1950 година и приватизирано през 1998, днес „БАМЕКС” АД успя да се утвърди като едно от водещите леярски предприятия в България произвеждащо детайли за металургичната, рудодобивната, химическата, кариеро и пътно-строителната индустрии.
Компанията е специализирана в производство производство и търговия на изделия от черни и цветни метали. Съчетавайки висококвалифициран екип от технически и икономически специалисти и съвременни технологии, ние сме в състояние да осигурим на нашите клиенти затворен цикъл на производство от идеен проект до краен продукт. Цикълът на производство включва:
Конструктивна и технологична разработка;
Производство на моделна екипировка;

Леене на стоманени и чугунени отливки;

Леене на алуминиеви сплави под налягане;

Леене на цветни метали;

Термична обработка;

Механична обработка;

Нашите клиенти знаят, че могат да обсъдят своите идеи и концепции с нас, както и да се спазят техните изисквания относно стандарти, оптимален начин на леене, качество на метала и методика на изпитване на междинния и крайния продукт. При конструктивната и технологична разработка ние симулираме леярския процес със специализиран софтуер за оптимизиране на качеството (ProCast).
Поради високите изисквания за качество и широката гама на произвежданите продукти ние изградихме и внедрихме собствена система за производствен контрол с цел строго изпълнение на процеса и мониторинга на леене, който започва от проверката на суровите материали и завършва с изпитване на готовата продукция. Всички изпитания се извършват съгласно утвърдени методики в изпитателната лаборатория на „БАМЕКС” АД.
На производствената площадка в град Карлово се изработват детайли от над 180 марки износоустойчиви и високолегирани стомани и чугуни, както и детайли от мед, бронз и алуминий, с единично тегло до 1400 килограма. В механичния цех се обработват около 60% от отлетите детайли чрез универсални и ЦПУ машини, по-голямата част от които в последствие се комплектоват във възли и крайни изделия. Предприятието е специализирано в производството на къси, единични серии детайли. Приемат се и самостоятелни поръчки, които изискват обработка само от струго-фрезови центрове.

От началото на 2009 година производствената мощност на компанията се увеличи значително чрез придобиването на цех „МЕТАЛ” Пловдив – обособена част от компанията „Балканкар Рекорд”. Производствената площадка e специализирана в серийно производството на детайли с единично тегло от 50 до 4500 килограма и годишен капацитет от 5000 тона.
„БАМЕКС” АД е сертифицирана от 2002 година съгласно изискванията на ISO 9001:2000.
През 2008 година бяхме одобрени като доставчик от водещия производител на високоскоростни влакове „Bombardier Transportation”, съгласно изискванията на SEAP II.
"БАМЕКС" АД гр. Карлово е член на Българската стопанската камара и Българска браншовата камара на машиностроенето.