About firm

"Актив Сип", ООД

България, Варна

Address
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА Между "Топливо" и "ГБС" (до бетонов възел "Шанс")

Website
www.active.bg

Description
АКТИВ СИП ООД е производител на широка гама строителни продукти с марката АКТИВ и обхваща:
• минерални, полимерни, силикатни и силиконови миещи се мазилки;
• лепила сухи за керамични и фаянсови плочки, за газобетон, за залепване и шпакловане на топлоизолации;
• сухи смеси за стенна защита;
• бои дисперсионни за външно и вътрешно боядисване;
• грундове за проникване и заздравяване;
• хидроизолационни, антикорозионни, конструкционни и други състави;
• други.

Базата на нашата фирма е в к.к. Албена. При нас работят висококвалифицирани специалисти. Благодарение на професионализма и натрупания опит успяхме за кратко време да наложим продуктите, носещи марката АКТИВ, като синоним на високо качество, надеждност и сигурност.

Ние произвеждаме конкурентноспособни, отговарящи на високи технологични показатели и стандарти продукти, равностойни на образци на водещи фирми и удоволетворяващи изискванията на клиентите за високо качество и надежност, дълготрайност и красота.

Използваме съвременни технологии, съоръжения, рецептури, квалифициран персонал и качествени суровини.

Разширяваме непрекъснато и оборудваме производствената и складовата си база със съвременни машини и съоръжения.

Имаме разработена и действаща система за вътрешно-производствен контрол съгласно внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2000, сертифицирана от Germanischer Lloyd Certification GmbH Certificate No. QS-3105 HH и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктите с марка АКТИВ са сертифицирани съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Провеждаме активна иновационна политика, насочена към внедряване на всички достижения на европейската и световната строителна химия в развитието на нашите
продукти.

Грижим се за своите клиенти, като им предлага редица услуги, необходими в процеса на изпълнение на строителството.

• Доставка франко строителния обект;
• Изготвяне на мостри;
• Техническа и практическа консултация;
• Обучение и шеф-монтаж.

Политиката на фирмата ни е в продуктите АКТИВ да се влагат материали на водещи европейски и световни фирми.