About firm

"Булбред", ЕАД

България, Разград

Address
ул. Марица № 1 Административна част

Description
Производство и търговия с тестени и сладкарски изделия, хранителни и селскостопански продукти, хляб и хлебни изделия, външноикономическа дейност, внос, износ, транспорт и спедиторска дейност в страната и в чужбина, арендуване на земеделска земя, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, животновъдство, изграждане и експлоатация на млекосъбирателни пунктове, преработка на мляко и производство на млечни продукти, както и всякаква друга незабранена със закон дейност без ограничение.