About firm

"Херувим", ЕООД

България, Бистрица

Address
Община Дупница,с.Бистрица, Търговска сграда

Website
www.heruvimbg.com

Description
Дейността на фирмата е с главна ориентация изпълнение на текстилни изделия за строителната ,механизираната , автомонтьорската и хранително-вкусовата промишленост, както и за медицинските и фармацевтични учреждения.Облеклата са съобразени с изискванията по безопасност и здраве при работа.
По желание и изискване от страна на клиента,разработваме специфичен и уникален дизайн на дрехите.
Дружеството разполага с производствена база в гр.Дупница,с високо квалифицирани кадри.