About firm

"Светлина 4", ООД

България, Габрово

Address
ул. " Юрий Венелин " №16

Registration date
1991

Website
www.svetlina4.com

Description
През 1991 г. фирма Светлина 4 ООД се появява на пазара на мебели и дава начало на непрекъснатата експанзия, която я нарежда на челно място сред агресивната конкуренция.

Ние сме се специализирали в проектирането и изработката на кухненско обзавеждане, следвайки тенденциите на водещите световни производители, които адаптираме към спецификата на местния пазар.

Разрастването на туризма в България и увеличаването на глада за достъпна и качествена продукция, определя увеличаването на относителния дял на хотелското обзавеждане излязло от нашите производствени помещения.

Нашата най-добра реклама е тази излязла от устата на многобройните ни клиенти, които срещнали се с нас, са познали устрема и любовта, които ни водят към създаването на все по-добри решения в мебелната индустрия.