About firm

"Алфа-3", ООД

България, Плевен

Address
Ул.”Кирил и Методий” 12, Ет.2

Website
alfa-3bg.com/

Description
„Алфа-3” ООД - Плевен е основана през 1994 г. и е изцяло частно търговско дружество. Основната дейност на фирмата е производството на широка гама алуминиеви отливки . С доказаното качество на произвежданите алуминиеви детайли фирмата все по-успешно се представя и пред чуждестранни фирми-възложители. Ниската себестойност и високото качество гарантират възможност "Алфа-3" да бъде конкурентна и на Европейския пазар . Новосъздадената база, постоянно обновяващия се машинен парк и екипа от специалисти поставят фирмата на добри позиции на немския пазар за отливки.