About firm

"Димитър Диков", ЕТ

България, Балчик

Address
ул Захари Зограф 5

Registration date
1994

Website
www.dikov-et.com/

Description
Фирма ЕТ “Димитър Диков” е създадена през 1994 г с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция, услуги и реализация на получена селскостопанска продукция.

Като това основно е пшеница, слънчоглед, царевица, рапица и етерично-маслени култури, фуражни - люцерна.

Обработваме земя под наем и аренда в землищата на гр. Балчик, с. Гурково и с. Царичино обл. Добрич. Годишно произвеждаме над 2000т зърнени и маслодайни култури. Разполагаме с набор от собствени машини за нуждите на производствената си дейност.

Базата ни е на 8 км от пристанище Балчик, 40 км от пристанище Варна и на 65 км от пристанище Констанца.

Отворени сме за разширяване на дейността чрез наемане на нови площи обработваема земя слещу едни от най-високите ренти в цялата страна. Интересуваме се също така и от закупуване на земеделска земя за обработване в землищата на община Балчик обл.Добрич.