About firm

"Микромакс Трейд", ООД

България, Русе

Address
ул. Давид 16

Registration date
2006

Website
www.micromaxtrade.com

Description
Фирма “Микромакс Трейд” ООД е регистрирана през 2006 г.в гр.Русе със 100% частен капитал като търговска част на „Микро-Макс” ООД-Варна – производител на механични челни уплътнения, изделия от вулканизиран каучук и сервиз на помпи. Микромакс Трейд е сравнително млада, но динамично развиваща се структура, създадена и управлявана от екип специалисти с богат опит, високи ценностни качества и амбиции.

Основната цел на фирмата е да отговори на актуалните потребности от различни видове изделия необходими за изграждането, ремонта и поддръжката на машините и съоръженията във всички браншове на индустрията. Със своите успешни технически решения, коректни отношения с клиентите, интензивно развиваща се структура, складови площи, наличности и отлично подготвени специалисти, Микромакс Трейд бързо успя да извоюва лидерска позиция в своя бранш и да изгради мрежа от филиали в цялата страна.