About firm

"Стабили - ТЕТ", ООД

България, Стара Загора

Address
кв. Индустриален

Registration date
1999

Website
www.stabilitet.com/

Description
"СТАБИЛИ-ТЕТ" ООД разполага със собствена производствена база - цех за изработка на детайли, технолози и програмисти на машини С ЦПУ, настройчици и фрезисти. Базата е оборудвана с всички необходими машини за производство на детайли и резервни части. Работещите във фирмата, имат богат опит в производството на резервни части за хранително – вкусовата промишленост, машиностроенето, ремонт на детайли използвани в автомобилите, производство на инструментално оборудване (шприц форми, пресформи, вакуумни форми и други инструменти за леене и шприцване), нестандартно оборудване и детайли с висока точност и сложна конфигурация(3D обработка).

От 1999 г. до 2005 г. сме произвеждали детайли на роботи за насищане на платки за Френската фирма "RECIEVE", а в периода 2005-2008 година за "LATECUERE" - основен доставчик на самолетостроителните компании: "Airbus", "Boeing" и "Embraer".
Гордеем се, че част от детайлите за първия самолет "AIRBUS- A380" са произведени от нашите специалисти и работници.