About firm

"Дионис - Елена", ЕТ

България, Русе

Address
бул. “Цар Освободител” 137

Website
www.dionislab.com

Description
ДИОНИС – ЕЛЕНА ООД – внася, изработва и комплектова апарати за анализ на грозде, мъст, виноматериали, вина и високо алкохолни напитки. Системи за пречистване на вода. Проектира и оборудва лаборатории. Осигурява консултантска и методическа помощ.
Анализира вина по показатели (алкохол, летливи киселини, титруеми киселини, остатъчни редуциращи захари, pH, относително тегло, серен диоксид(свободен и общ))
Анализира ракии по показатели (алкохол и pH)