About firm

"Комплектстрой", ЕООД

България, Бургас

Address
ул. Ал. Стамболийски 17

Description
Фирмата е член на Асоциацията на млекопреработвателите и на Стопанската камара. Предлага Бяло овче саламурено сирене и продукти от биволско мляко. Дейността на фирмата е свързана и със строителство на тръбопроводи, пречиствателни станции, помпени станции.