About firm

"Елсим Комерс", ООД

България, Варна

Address
ул. "А. Сахаров" № 18

Description
Фирма "Елсим Комерс" ООД е специализирана в изработването на кабелни изделия, снопове и комутации за всички типове изделия в областта на електротехнката, електрониката и машиностроенето.