About firm

"ТТ - Технология", ЕООД

България, Плевен

Address
Западна индустриална зона, ул. “Георги Кочев” 104

Registration date
1996

Employees count
25 - 49

Website
www.ttteh.com

Description
Фирма “ТТ - Технология” ЕООД е създадена през 1996 г. Основателите на дружеството са наследници и последователи на производствените традиции на създателя на дружество “Електроспойка” от 1935 г. в гр. Плевен. Традициите в производството на инструменти и отливки от алуминиеви сплави се предават вече три поколения.Разполагаме с възможности за отливане на алуминиеви детайли чрез кокилно леене, леене под ниско налягане и под високо налягане. Това позволява да се избере най-подходящия технологичен процес с оглед сложността на детайлите и тяхната производствена серия. С помощта на CAD-CAM система и подходяща организация на производствения процес за кратки срокове изработваме формите и отливаме мострени детайли.

За доброто качество на произвежданата продукция и доставянето и в кратки срокове до всички клиенти в фирмата работят 25 човека високо квалифициран персонал. Бързото им окачествяване позволява своевременно внедряване в производството. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2008.


От 1996 “ТТ - Технология” работи в тясно сътрудничество с много фирми от европейскя съюз.Съвместната работа с чуждестранните фирми повишава потенциала на дружеството и го прави търсен партньор и производител на продукти с европейски стандарти за качество.

Фирмата изпълнява и поръчки на български клиенти и се утвърждава като надежден производител на българския пазар.