About firm

"Екотекника"

България, Свищов

Address
Западна индустриална зона

Registration date
1999

Website
ekoteknika.com/bg/

Central office

Address
Bulgaria, Svishtov

Phone
+359 882 004 148 (Phone)
+359 631 459 77 (Fax)

 

Description

Кои сме ние?

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци.

Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна биомаса и произважда екобрикети, пелети, дървени европалети, дървени детайли и калциев карбонат.Обща визия:

Утилизирането на отпадна биомаса и генерирането на калциев карбонат заема ключово място в едно природосъобразно общество.То представлява една конкурентноспособна индустрия, базирана на знание, която насърчава разширената употреба на възобновими ресурси.С дейността си фирмата се стреми да осигури своя социален принос в контекста на био-базираната, ориентирана към клиента европейска икономика, щадяща околната среда.

Products

ЕкоПелети

Крайният продукт се получава при пресоване на дървесни стърготини и е с размери 6 мм(диаметър) и с дължина до 30мм. Подходящи са за употреба при всякакви пелетни горелки и котли. Пелетите ни са ...

read