About firm

Description
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е най-големият нефтопреработващ комбинат на Балканския полуостров. Той произвежда висококачествени горива, нефтохимикали и полимери отговарящи на водещите световни стандарти. “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е основен доставчик на течни горива, нефтохимикали и полимери на българския пазар. Комбинатът е сред водещите доставчици на тези продукти не само в Балканския регион, но и в Европа и САЩ.

На 12 октомври 1999 г.“ЛУКОЙЛ” купи 58% от акциите на “Нефтохим” срещу 101 млн. долара. В началото на 2000 г. Агенцията за чуждестранни инвестиции обяви приватизационната сделка за Сделка на 1999 година.