About firm

"Агромах", ЕООД

България, Бело Поле

Address
Производствена база - Агромах

Registration date
1995

Website
www.agromah.bg

Description
Фирма „Агромах” е създадена през 1995 г., основно ориентирана в дейности, свързани с обработка на земеделски земи и зърнени култури. В продължение на няколко години /1995-1999/ фирмата стопанисва машини и съоръжения, с които под различна форма обработва около 20-30 хил. декара земя и насаждения. През 1999 г. „Агромах” като доказала се аграрна фирма, добре ориентирана пазарно, се насочва и към друг сектор на стопанството - инфраструктурното строителство. Един от първите значими обекти в тази дейност фирмата осъществява, участвайки като основен изпълнител в проект за изграждане на „Трасе за отпичен кабел Кюстендил-Гюешево”, изпълнявайки 18 км кабелен път и спомагателни съоръжения за същия. След изпълнението на този проект „Агромах” спечелва правото да бъде главен подизпълнител на италианската фирма „Тодини Конструкционе Дженерале” за „Рехабилитация на гл.път Е 79 „ в участъка Дупница-Кулата”. Този факт се явява решаващ за преориентацията на фирмата от аграрния сектор към инфраструктурното строителство. С оглед тенденциите за развитие на капиталовото и инфраструктурното строителство ръководството взима решение за бъдещото развитие на фирмата именно в тези отрасли. ”Агромах” прекратява изцяло дейността си в селското стопанство и насочва усилията си в тези сектори.