About firm

"Аркомат - България", ЕООД

България, Казанлък

Address
бул. 23 - ти Пехотен Шипченски полк № 114

Website
jockey-ltd.com

Description
Производство на кабелни комплекти за автомобили.